Auto

20150423_Auris_1Rijopleiding B 

Toelatingseisen praktijkopleiding

U moet tenminste 16,5 jaar oud zijn om deze rijopleiding te kunnen volgen.

Sinds 1 november 2011 mag men beginnen met lessen als u 16,5 jaar bent, en met 17 jaar mag u praktijkexamen doen.

Slaagt u voor praktijkexamen dan mag men tot de 18 alleen begeleid rijden. (begeleid rijden geldt voor iedereen geboren op of na 1 november 1994) Is men al ouder dan mag men wel gaan lessen maar pas examen doen op of na de 18e verjaardag.

Meer info klik links in de balk op 2toDrive.

De rijopleiding bereidt u voor op het rijexamen categorie B.

De gehele rijopleiding wordt gegeven aan de hand van een instructiekaart, zodat het gehele programma van exameneisen wordt aangeleerd. Tevens worden hier u vorderingen op bij gehouden. Voor de opleiding wordt gebruik gemaakt van een Toyota Auris, die geheel voldoet aan de exameneisen van het CBR. Na het behalen van het examen, bent u bevoegd om met een auto te rijden tot een maximum totaal massa van 3500 kg

De reguliere rijopleiding

Dit houdt in dat u na gelang u tijd heeft 1 of meerdere lessen per week neemt. Als u op drie kwart van de opleiding bent kunt u een Tussen Tijdse Toets doen de examinator geeft u dan een advies wat u moet verbeteren om bij het examen klaar te zijn om het rijbewijs te kunnen halen. U kan gelijktijdig beginnen met de theorie cursus en de praktijklessen.

Lessen kan men in verschillende varianten, 2 of 4 uur aaneengesloten, men kan ook kiezen voor bijvoorbeeld twee keer 2 uur per week. ( indien de planning dit toelaat )

Spoedopleiding

Dit houdt in dat u eerst een intest moet afleggen om te kijken hoeveel lessen voor u nodig zijn om een goede kans van slagen te hebben. Het theorie certificaat moet in uw bezit zijn als u aan de praktijklessen gaat beginnen omdat u deze dan aflegt in plus minus 8 á 10 weken.

Starters pakket

Bestaande uit 40 praktijklesuren, tussen tijdse toets, praktijkexamen en medische eigenverklaring plus theoriecursus en theorie examen. Voor informatie over de kosten neem dan contact op met de verkeersschool. 

Theorie

Voordat u het praktijkexamen kunt afleggen moet u in het bezit zijn van een theoriecertificaat verkeer. Theorie examen mag u doen vanaf 16 jaar, dit certificaat is 1,5 jaar geldig. Om dit met goed resultaat te kunnen behalen wordt er ook bij onze verkeersschool een theoriecursus gegeven deze bestaat uit 6 avonden, instappen is ieder moment mogelijk. De theoriecursus wordt gegeven met een interactief computer systeem, examen training hetzelfde als bij het CBR. 

Opbouw theorie examen

Het theorie examen voor de personenauto bestaat uit drie onderdelen.

  • Een onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen)
  • Een onderdeel over verkeersregels (30 vragen)
  • Een onderdeel over verkeersinzicht (10 vragen)

Gevaarherkenning

De gevaarherkenning vragen beantwoordt u door aan te geven wat u in een bepaalde situatie zou doen, Remmen, Gas loslaten of Niets.

Verkeersregels en Verkeersinzicht

Bij deze vragen gaat het over wat er in de wet geregeld is, en wat er in een bepaalde situatie verstandig is om te doen.

Je slaagt voor het theorie examen als:

  • u tenminste 13 vragen goed hebt (van de 25) van het onderdeel gevaarherkenning.
  • u tenminste 35 vragen goed hebt (van de 40) van de onderdelen verkeersregels en verkeersinzicht.

Het theorie examen bestaat uit  ja/nee vragen, meerkeuze vragen (A, B of C), open vragen en gedragskeuze vragen. U beantwoordt de vragen met touche screen scherm.

Medische keuring

Een medische keuring is niet nodig wel dient u voor het aanvragen van het praktijkexamen een eigen verklaring in te vullen, die te verkrijgen is bij de verkeersschool.

Opbouw praktijkexamen

Kennismaking met de examinator. Kentekenplaat lezen als ogen test. Een paar controle vragen over de auto zelf dit gebeurt steekproef gewijs. Tijdens het examen wordt u nog meer beoordeeld op uw verkeersinzicht en het zelfstandig kunnen rijden. Er zijn vijf nieuwe examenonderdelen;

Nav4webZelfstandig route rijden 

Zonder aanwijzingen uw eigen route rijden. Dus de examinator zegt dan niets. Zo kan de examinator vragen naar een oriëntatiepunt te rijden, een zichtbaar gebouw /object, (Bijvoorbeeld een groot gebouw) of de examinator laat u ergens heen rijden met behulp van een navigatiesysteem. De derde mogelijkheid die er is, de zo geheten clusteropdracht, u krijgt dan maximaal 5 opdrachten te gelijk. Bijvoorbeeld eerste straat rechts, tweede straat links en bij de rotonde driekwart rond. Het gaat erom dat u laat zien dat u zelf verantwoorde keuzes maakt in het verkeer.

Zelfstandig een bijzondere manoeuvre uitvoeren

Deze krijgt u 2 tijdens het examen. Bijvoorbeeld kan de examinator vragen om in een straat een veilig mogelijke manier te zoeken om te keren.

Vragen over een verkeerssituatie

Als zich tijdens de examenrit een bepaalde verkeerssituatie heeft voorgedaan, kan de examinator vragen de auto aan de kant te zetten en dan vragen stellen over hoe u de verkeerssituatie hebt aangepakt. Dit wil niet zeggen dat u dat fout heeft gedaan.

Zelfreflectie

Thuis of tijdens uw laatste rijles vult u een vragenlijst in. Deze lijst geeft u aan de examinator voor het examen. Na het examen bekijkt hij de antwoorden en bespreekt deze met u. Zo krijgt u een beeld van uw sterke- en verbeterpunten in het verkeer.

Milieubewust rijden 

Ook dit wordt van u verwacht, hier doelt men op een vlotte doorstroming, mobiliteit en brandstof besparend.

De instructeur rijdt ook met u mee. De examinator zit naast u en geeft de opdrachten. Het examen duurt ongeveer 45 minuten.

Voor de rijlessen wordt u thuis opgehaald.