Motor

20150508_MotorRijopleiding A

Het motorrijbewijs kent drie categorieën namelijk A1, A2 en A.

Toelatingseisen praktijkopleiding

De beginnende motorrijder onder de 20 jaar moet beginnen met een motor van de categorie A1, dit is een motorfiets met een cilinderinhoud van maximaal 125cc en maximaal 11kw.

U moet tenminste 17 jaar oud zijn om het theorie examen te mogen afleggen en om praktijklessen te mogen volgen. De praktijkexamens AVB (voertuigbeheersing) en AVD (verkeersdeelneming) mogen pas worden afgelegd als men 18 jaar is.

Na 2 jaar kan de A1 rijbewijs bezitter verder met het behalen van het rijbewijs van de categorie A2, dit is voor een motorfiets met een motorvermogen van maximaal 35kw.

Er hoeft voor deze categorie A2 alleen een praktijkexamen AVD (verkeersdeelneming) te worden afgelegd, hierin zitten ook twee praktijk gerichte bijzondere verrichtingen.

Sinds 1 januari 2014 mag men met een leeftijd van 20 jaar direct instappen in de categorie A2, zonder eerst A1 te hebben gehaald. Men dient dan het theorie examen te behalen en de twee praktijkexamens AVB (voertuigbeheersing) en AVD (verkeersdeelneming).

Na weer 2 jaar kan de A2 rijbewijs bezitter verder met het behalen van het rijbewijs van de categorie A, dit is voor een motorfiets met een onbeperkt motorvermogen. Er moet voor deze categorie A een praktijkexamen AVD (verkeersdeelneming) worden afgelegd, met hierin een stuk zelfstandig route rijden.

Bent u 24 jaar of ouder dan mag u direct starten met de categorie A. U dient voor deze categorie het theorie examen te behalen, en u dient het AVB en AVD examen met goed gevolg af te leggen.

De rijopleiding bereidt u voor op een rijexamen van de categorie A.

De gehele rijopleiding wordt gegeven aan de hand van een instructiekaart, zodat het gehele programma van exameneisen wordt aangeleerd. Tevens worden hier u vorderingen op bij gehouden.

20140531_204323Voor de opleiding wordt gebruik gemaakt van Honda CBF motoren, die geheel voldoen aan de exameneisen van het CBR. Na het behalen van het examen, bent u bevoegd om met een motor te rijden van de behaalde categorie.

De rijopleiding

De rijopleiding is opgesplitst in twee delen namelijk AVB (voertuigbeheersing) en AVD (verkeersdeelneming). Men dient voor ieder deel apart examen afleggen.

AVB (voertuigbeheersing) bestaat uit het rijden van bijzondere verrichtingen als u die goed uitvoert laat u zien dat u de motor onder controle heeft. Voor het praktijkexamen AVB moet u in het bezit zijn van het theoriecertificaat A of het rijbewijs B (auto). Is men voor AVB geslaagd dan kan pas het examen AVD worden afgelegd.

AVD (verkeersdeelneming) is het rijden binnen en buiten de bebouwde kom en op de auto en autosnelweg en het toepassen van de verkeersvoorschriften.

Voor het praktijkexamen verkeersdeelneming moet u in het bezit zijn van het theoriecertificaat A. Men kan na gelang u tijd heeft, 1 of meerdere lessen per week nemen. 

Theorie

Voordat u het praktijkexamen kunt afleggen moet u in het bezit zijn van een theoriecertificaat verkeer. (dit certificaat is 18 maanden geldig ) Om dit met goed resultaat te kunnen behalen wordt er ook bij onze verkeersschool een theoriecursus gegeven deze bestaat uit 6 avonden, instappen is ieder moment mogelijk. De theoriecursus wordt gegeven met een interactief computer systeem, examen training exact het zelfde als bij het CBR.

Opbouw theorie examen

U krijgt op het examen 50 vragen, te beantwoorden met ja of nee, vragen die u moet beantwoorden met A, B of C en open vragen waar u een getal moet invoeren. Deze kunnen gaan over de voorrang, stilstaan, milieu, voertuigeisen, plaats op de weg, verkeersborden, inzicht enz. Van deze 50 vragen moet u er minimaal 44 goed beantwoorden om te slagen. Het geheel is niet eenvoudig.

Medische keuring

Een medische keuring is niet nodig wel dient u voor het aanvragen van het praktijkexamen een eigen verklaring in te vullen, die te verkrijgen is bij de verkeersschool. 

Opbouw praktijkexamen AVB (voertuigbeheersing)Nadija114

Kennismaking met de examinator. Er zijn 12 bijzondere verrichtingen van deze 12 moet u er 7 uitvoeren, hiervan moeten er 5 stuks voldoende zijn om te kunnen slagen. Het examen duurt ongeveer 20 minuten. 

Opbouw praktijkexamen AVD (verkeersdeelneming)

Kennismaking met de examinator, kentekenplaat lezen als ogen test, controle van de motor zelf, examen rijden.

De examinator en de instructeur rijden achter u met de auto. De instructeur geeft de opdrachten zodat u dezelfde stem hoort als bij het lessen. Het examen duurt ongeveer 45 minuten.

De rijlessen vertrekken vanaf de verkeersschool.