Annuleringsregeling

Annulering

Bedrijven, deelnemers en leerlingen (opdrachtgever) die een (rij-)opleiding, cursus, training, her- of bijscholing volgen bij verkeersschool Nooijen en deze willen annuleren hebben zich te houden aan de annuleringsregeling:

 

Voor rijlessen geldt volgens de algemene voorwaarden bijhorende aan lesovereenkomst, wanneer bij het niet verschijnen op het afgesproken lesuur zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs (100%) te voldoen.

 

De volledige lesprijs (100%) te voldoen indien de rijles wordt afgezegd binnen 72 uur voor de op de lesafsprakenkaart afgesproken tijd. Zaterdagen, zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend in deze 72 uur.

Deze 72 uur van tevoren afmelden geldt niet voor dagopleidingen / dagcursussen.

 

Afzegging dient tijdens kantooruren van de verkeersschool te gebeuren en dient persoonlijk, op het kantoor van de verkeersschool of telefonisch te worden gedaan.

(kantooruren maandag t/m vrijdag van 08.00 uur tot 18.00 uur)

 

Een te laat afgezegde les wordt niet in rekening gebracht bij afzeggen vanwege een dringende reden waaronder wordt verstaan een ernstig ongeval, ernstige ziekte of overlijden van de leerling, alsmede een ernstig ongeval, ernstige ziekte van familie in de 1e en 2e graad of overlijden van een familielid in de 1e en 2e graad.

Huisgenoten welke volgens het bevolkingsregister staan ingeschreven op hetzelfde adres als de leerling worden gelijk gesteld met familieleden in de 1e en 2e graad;

 

Voor cursussen, dagopleidingen, trainingen, her- of bijscholingen geldt, annuleren kan kosteloos tot vier weken voor aanvang. Annuleert u binnen vier weken voor aanvang van de cursus, dagopleiding, training, her- of bijscholing dan wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. (ook ingekochte examen en eventuele leermiddelen).

De opdrachtgever is deze kosten niet verschuldigd als de verkeersschool voor aanvang van de cursus, dagopleiding, training, her- of bijscholing de voor de opdrachtgever gereserveerde plaats heeft kunnen invullen.

Op de verkeersschool rust niet de verplichting zich daarvoor extra inspanning te getroosten.

Annulering van een opleiding dient schriftelijk plaats te vinden.

Tenzij anders overeengekomen met Verkeersschool Nooijen

Mevr. C. van den Berkmortel – Nooijen of Dhr. R. van den Berkmortel

 

Verplaatsen / Annuleren, indien er een gegronde reden is (beoordeling verkeersschool) kan in overleg met de verkeersschool de rijles, (rij-)opleiding, cursus, training, her- of bijscholing worden opgeschoven. (verplaatsen naar een ander tijdstip)

Dit geldt zowel voor de opdrachtgever als voor de opdrachtnemer (verkeersschool).

Een gegronde reden voor de opdrachtnemer (verkeersschool) kan zijn te weinig aanmeldingen voor de cursus.

Ingeval van verplaatsing van opleiding of cursus blijft de betalingsverplichting bestaan.