Digitale Tachograaf

digitale tacho1Nascholings Cursus, U23-1 Digitale tachograaf.

De juiste bediening kennen van de digitale tachograaf en de in en outs weten, zijn voor de chauffeur en het transportbedrijf van groot belang.

De verplichtingen ten aanzien van ritregistraties begrijpen, om niet te maken te krijgen met vervelende sancties.

Doel van deze cursus dat de cursisten / chauffeurs inzicht krijgen in het bedienen van de digitale tachograaf conform de wettelijke eisen.

Onderwerpen in deze cursus zijn:

  •     wetgeving digitale tachograaf,
  •     de arbeidstijdenregelgeving,
  •     de bediening,
  •     verplichtingen van de chauffeur / bedrijf
  •     en de controles door bevoegde instanties.

Deze cursus wordt u uitgelegd aan de hand van een simulatie tachograaf die geheel werkt volgens de laatste ontwikkelingen.

 

Aantal deelnemers aan deze cursus minimaal 8 en maximaal 15 personen.

Cursusduur:                         1 dag

Nascholingspunten:           7 uur theorie

Voor verdere informatie neem dan even contact op met de verkeersschool.