Rijoptimalisatie praktijk

Nascholings Cursus, W02-1 Rijoptimalisatie met de vrachtauto.

Als chauffeur van grote voertuigen krijg je te maken met veel wisselende situaties en grote drukte. Dit vereist een defensieve rijstijl. In deze opleiding wordt aandacht besteed aan defensief rijgedrag, veiligheid, spiegelen en manoeuvreren. 

Het verbeteren van de rijvaardigheid levert in het beroepsgoederenvervoer geld op. Als chauffeurs een bewustere rijstijl aan nemen, heeft dit als effect dat er minder onderhoud nodig is en dat het aantal ongevallen en schades daalt.

Onderwerpen die in deze cursus aanbod komen:

  • defensief rijden
  • technische kenmerken
  • krachten van het voertuig
  • risicovolle situaties
  • goede zit en stuurhouding, in en uitstappen
  • spiegelstand en kijkgedrag
  • anticiperen, observeren, concentreren en rijtechnieken
  • controle houden, en het manoeuvreren met voertuigen
  • voorkomen van ongevallen en terugdringen van schades

Per vrachtauto maximaal 1 deelnemer.

Cursusduur:                       1 deel E-learning (4 uur thuis) en 1 deel rijden / verkeersschool bezoek (3 uur).

Nascholingspunten:         7 uur praktijk 

Voor verdere informatie neem dan even contact op met de verkeersschool.