Verkeerseducatie

Verkeersregelaar (1)Nascholings Cursus, U47-1 Verkeerseducatie.

Opfrissing van de verkeerswetgeving, regelgeving en borden, zijn voor de chauffeur en het transportbedrijf van groot belang. Dit om ongevallen en fouten in het verkeer terug te dringen en weer up to date zijn.

Doel van deze cursus dat de verkeerskennis van de cursisten / chauffeurs wordt opgefrist.

Het up date van de regels om fouten en irritatie in het verkeer te voorkomen zodat de kans op ongevallen wordt verkleind.

Onderwerpen in deze cursus zijn:

  • wetgeving, algemene gedragsregel
  • voorrang, afslaan
  • snelheid en volgafstand
  • stilstaan en parkeren
  • verlichting, autosnelweg
  • rotondes, diverse gedragsregels
  • afmetingen van voertuig en lading
  • rij en rusttijden

Deze cursus wordt u uitgelegd aan de hand van een 3D interactief computer programma volgens de laatste wijzigingen in de wetgeving.

 

Aantal deelnemers aan deze cursus minimaal 8 en maximaal 15 personen.

Cursusduur:                       1 dag

Nascholingspunten:         7 uur theorie

Voor verdere informatie neem dan even contact op met de verkeersschool.