Vrachtauto

Daf XF105_IMG_4119Rijopleiding C 

Toelatingseisen praktijkopleiding

U dient in het bezit te zijn van een Nederlands rijbewijs categorie B.

De rijopleiding bereidt u voor op het rijexamen categorie C.

U leert rijden onder verschillende verkeersomstandigheden hierbij zijn voertuigbeheersing en veiligheid van groot belang. Ook komen de onderdelen manoeuvreren en milieubewust rijden aanbod.

De gehele rijopleiding wordt gegeven aan de hand van een instructiekaart, zodat het gehele programma van exameneisen wordt aangeleerd. Tevens worden hier u vorderingen op bij gehouden.

Voor de opleiding wordt gebruik gemaakt van een DAF XF105 automaat met gesloten laadbak, die geheel voldoet aan de exameneisen van het CCV. Na het behalen van het examen, bent u bevoegd om met een vrachtauto te rijden(zowel schakel als automaat), die zwaarder is dan 3500 kg inclusief laadvermogen.

Examens voor de vakbekwaamheid

Als u voor uw beroep wilt rijden dan heeft u ook een code vakbekwaamheid op het rijbewijs nodig. (code 95)

 

Welke Theorie-examens moet u doen

Vakbekwaamheid 1 (RV1): verkeer/autotechniek, zaken zoals verkeersregelgeving, verkeersinzicht en voertuigtechniek 50 meerkeuzevragen.

Vakbekwaamheid 2 (V2C): administratie goederenvervoer, zaken zoals rijtijden, vrachtbrieven, vergunningen 50 meerkeuzevragen.

Vakbekwaamheid 3 (V3C): 3 cases administratie goederenvervoer met elk 15 meerkeuzevragen.

Praktijkexamen

Het praktijkexamen kunt u afleggen nadat u de eerste twee theorie-examens heeft behaald (RV1 en V2C). Het derde theorie-examen V3C, de praktische toets C (laden en lossen) en de toets op het besloten terrein (manoeuvreren) mogen ook na het praktijkexamen worden afgelegd.

20140924_TBT1

Als u in het bezit bent van geldige uitslagen van de drie  theorie-examens, de twee praktijktoetsen en geslaagd bent voor het praktijkexamen rijbewijs C heeft u recht op afgifte van een vrachtautorijbewijs met code 95. Deze cursussen worden ook bij onze verkeersschool gegeven.

 

Medische keuring

Voor het praktijkexamen dient u medisch gekeurd te worden door een Arbo arts. U vult eerst een gezondheidsverklaring in op mijn.cbr.nl dan krijgt u een code van het cbr waarmee u naar de Arbo arts gaat.

 

 

Opbouw praktijkexamen

Kennismaking met de examinator, controle rijbewijs B en tekenen oproep, controle papieren van de vrachtauto, tachograaf bedienen, controle van de vrachtauto zelf, en controleren van de verlichting. Examen rijden, de instructeur rijdt ook met u mee, de examinator zit naast u en geeft de opdrachten, het examen duurt ongeveer 85 minuten.

De rijlessen vertrekken vanaf de verkeersschool.

De mogelijkheden

Reguliere opleiding 2 of 4 uur aaneengesloten per week. Een spoedopleiding opgebouwd uit blokken van 4 uur per dag, meerdere keren per week.

Via www.soobsubsidiepunt.nl kunt u SOOB-subsidie aanvragen voor diverse opleidingen. Wij ondersteunen u graag bij het aanvragen en indienen van het subsidiedossier.

Volgt u de opleiding als particulier voor uw (toekomstig) beroep?
Dan is het mogelijk dat deze opleiding een aftrekpost is op uw belastingaangifte, als opleidingskosten/studiekosten. Welk bedrag u kunt aftrekken is van uw persoonlijke situatie afhankelijk. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de belastingdienst of uw boekhouder.